Se hvorfor tiden forsvinner i trafikken
og hvordan vi kan ta den tilbake